Sunday, 26 February 2017

Escape from Alcatraz/ Ucieczka z Alcatraz


Przeglądnięcie ponad tysiąca zdjęć z San Francisco zabiera mi trochę czasu, więc stwierdziłam, że zacznę od jednego z najciekawszych miejsc do odwiedzenia w tej części Kalifornii - Alcatraz. To najsłynniejsze na świecie więzienie nie było na mojej liście "Must-see", ale znajomy powiedział, że koniecznie trzeba je zobaczyć (a bilet zarezerwować z kilkutygodniowym wyprzedzeniem), więc pojechałam. Szczerze mówiąc, w mojej głowie Alcatraz było wyspą daleko od lądu, dlatego, gdy pierwszy raz ją zobaczyłam, pomyślałam "I to ma być miejsce, z którego nie da się uciec?". Już na statku zrozumiałam jednak, dlaczego dopłynięcie do San Francisco z Alcatraz byłoby niemalże samobójczą próbą - wiatr wiał tak mocno, że schowałam się w środku, gdy tylko udało mi się cyknąć w miarę wyraźne zdjęcie. Już na wyspie dowiedziałam się, że warunki w zatoce są zawsze tak okropne, a pozorna bliskość San Francisco była dla więźniów największą karą.
 Alcatraz to dobra atrakcja na pół dnia. Z początku byłam sceptyczna, co do wizyty ze słuchawkami po kompleksie więziennym, ale słuchanie o zuchwałych próbach ucieczki (zwłaszcza tej sfilmowanej w "Ucieczce z Alcatraz") bardzo mnie wciągnęło i sama nie wiem, kiedy minęło półtorej godziny. Po zobaczeniu Golden Gate, to druga (choć o wiele droższa) najlepsza atrakcja w San Francisco!

Going through more than a thousand of pictures from San Francisco is very time-consumming so I decided to share with you firstly pictures from one of the most interesting attraction in this part of California - Alcatraz. This most famous prison in the world was not on my must-see list but a friend told me that I had to check it out (and book the ticket a few weeks in advance) so I went there. To be honest, before Alcatraz had seemed to be far away from the shore hence when I saw it so closely to the city, I thought "How is that this is the place you cannot escape from?". On the boat to the island I understood why trying to swim from Alcatraz to San Francisco was close to a suicide attempt. The wind was so tough that I hid in the boat once I took a few pictures. Already on the island, I learnt that the conditions here were always that rough and the false proximity with SF was the biggest punishment to the prisoners.
Alcatraz is a nice half-day trip. At the beginning I was quite sceptical about going around the prison building with a set of earphones on a self-guided tour but listening to the stories about the audacious attempts to escape the prison (in particular the one shown in "Escape from Alcatraz") amused me and 90 min passed very quickly.
 After seeing Golden Gate Bridge, this is the second best (however more expensive) attraction in San Francisco!